Vauvan sensomotorisen kehityksen tukeminen

Vauvan kaavamainen, yksipuolinen tai poikkeava käsittely saattaa aiheuttaa kehityksellisiä viiveitä tai virheellisiä liike- ja asentotuntemuksia lapselle. Sitä kautta hänen sensomotorinen kehityksensä saattaa häiriintyä. Vauvan yksipuolinen makuuttaminen, nostaminen ja kantaminen voivat haitata pään ja vartalon hallinnan kehittymistä estäen symmetristä asennon kontrollointia ja aktiivisuutta.

Pään hallinnan ja muodon kehitys

Vauvan pään hallinta tai muoto saattaa kehittyä epäsymmetriseksi, mikäli hän pitää päätään aina samaan suuntaan kääntyneenä. Tämä seurauksena myös pään keskiasennon hallinta ja pään kääntäminen saattavat vaikeutua ja kääntymisen oppiminen symmetrisesti saattaa estyä.

Vatsamakuuasento

Vauva ei viihdy vatsamakuulla, mikäli hän ei ole saanut siitä säännöllisesti kokemusta vastasyntyneisyyskaudella. Vatsamakuulla olo on tärkeä vaihe vauva liikkumisen kehityksessä. Vatsamakuulla kehittyvät mm. pään hallinta, kyynärnoja, ryömiminen ja kaikki sitä ylemmät alkuasennot ja liikemallit.

Kehityksen tukeminen

Vauvan motorista oppimista voi tukea huolehtimalla vauvan optimaalisesta asennosta, nostamalla ja kantamalla vauvaa monipuolisesti sekä stimuloimalla vauvan aisteja kehitysikää vastaavalla tasolla. Sensomotorisen kehityksen tukeminen on osa normaalia päivittäistä lapsenhoitoa.

Lähde: Anne Ketola & Satu Torsti: “Vauvan sensomotorisen kehityksen tukeminen”