Tempputanssi, Satubaletti ja Tanssi&Akro-tunnit Tapanilassa

Lotta 

Olen valmistunut tanssijaksi Outokummun tanssilinjalta ja SEAD- tanssikorkeakoulusta Itävallasta. Valmistumisen jälkeen olen toiminut tanssijana ja tanssinopettajana niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Olen esiintynyt kansainvälisesti useiden eri koreografien ja työryhmien teoksissa ja ottanut osaa erilaisiin poikkitaiteellisiin esitysprojekteihin ja installaatioihin. Haluan jatkossakin syventyä kehittämään itseäni monialaisesti.

Lastentanssitunneillani haluan tutustuttaa oppilaani tanssin maailmaan leikin keinoin. Harjoittelemme eri tasoissa liikkumista, erilaisia liikelaatuja ja monipuolista tilankäyttöä. Aivan pienimpien kanssa keskitymme kehon hahmotukseen ja hallintaa sekä ryhmässä toimimiseen, kun taas vähän vanhempien tanssijoitten kanssa pääsemme tekemään myös haastavampia koordinaatio- ja rytmiharjoituksia musiikkia tulkiten. Haluan rakentaa tuntini lapsilähtöisesti lapsien tarpeista ja toiveista käsin. Tärkeintä lastentanssitunneillani on, että lapset pääsevät turvallisessa ympäristössä ilmaisemaan itseään kehonsa ja mielikuvituksensa avulla yhdessä toimien.