Tenavatanssi on lapsen ja aikuisen yhteinen tanssitunti. Tunneilla tutustutaan leikinomaisesti perusliikuntataitoihin ja tanssin peruselementteihin. Harjoituksissa herättelään mielikuvitusta ja eläytymistä musiikin ja liikkeen lisäksi lorutellen ja käyttäen erilaisia välineitä. Lapsi pääsee opettelemaan myös ryhmässä olon taitoja, kehittämään kehontuntemustaan sekä ilmaisemaan itseään kehollisuuden kautta. 

Pienemmän sisaruksen voi ottaa maksutta mukaan tunneille  esim. kantokopassa tai rintarepussa.

Tenavatanssi-tunti noudattaa aina tuttua rakennetta, jolloin lapset oppivat ennakoimaan tapahtumia. Tutut rutiinit tuovat turvaa ja selkeyttä toimintaan.

Tenavatanssin tuntirakenne:

  • Alkupiiri
  • Lämmittelytanssi 
  • Liikkuen tilassa
  • Loruttelu
  • Tuntitanssi tunnin teemaan mukaan
  • Tanssirata motoristen taitojen kehittämiseen
  • Luova osuus - tanssia eri välineiden kanssa
  • Tunnin lopetus


Ajankohta: katso aikataulusta
Ilmoittautuminen: www.kirppanat.fi/ilmoittautuminen

Tervetuloa mukaan nauttimaan liikunnan ilosta yhdessä lapsen kanssa!

Lasten tanssiharrastus