Lasten fyysisen kehityksen tukeminen

Tästä osiosta löydät tietoa eri ikäisten lasten fyysisen ja motorisen kehityksen tukemiseen sekä liikunnan merkityksestä kasvavalle lapselle.

- Vauvan sensomotorisen kehityksen tukeminen
- Lapsen fyysinen ja motorinen kehitys
- Liikunnan merkitys kasvavalle lapselle